3. sep, 2019

Ken de juiste weg

Wie de ziel wil genezen moet ook haar oorsprong, haar krachten en haar werkingen kennen. Alleen de Schepper kent het bouwplan van de ziel, de energie en de informatie die van haar uitgaat en waarmee deze het lichaam stuurt. Hildegard van Bingen was geheel door dit weten doordrongen en had daardoor, zoals maar weinig mensen, de autoriteit en de macht om geldig over de krachten van de ziel te schrijven.

In een van haar mooiste visioenen uit haar boek 'Scivias' (Ken de juiste weg') beschrijft zij de innige vereniging van de ziel met het lichaam en de goddelijke en kosmische krachten, die ieder mens op grond van zijn afkomst ter beschikking staan. Deze krachten zullen je bewustzijn radicaal veranderen, want door die innige vereniging van God, mens en het heelal zullen ook  jou in de toekomst deze krachten ter beschikking staan.

De mens heeft namelijk hemel en aarde en alles wat geschapen is in zich verenigd en alles ligt in hem verborgen. Zo zijn God en mens één, zoals ziel en lichaam, ....Voor Hildegard is het helemaal duidelijk dat de mens van nature uit een volledige eenheid is met vorm en inhoud die ontstaat omdat in hem het hemelse zich met het aardse heeft verbonden.