3. sep, 2019

Transformatie van het kwade in het goede

Veel ziekten ontstaan omdat wij toelaten dat ons bewustzijn zich bezighoudt met dingen die ons verhinderen gezond te blijven en een wonderbaar leven te leiden. Het menselijk bewustzijn is vrij en het is mijn eigen keuze waarmee ik mij bezighoud. Ziekten en lijden  wekken veel valse bewondering, aandacht en medelijden op. Misplaatst medelijden wakkert vaak de pijnen en het lijden steeds weer opnieuw aan. Te weinig moed om het verleden los te laten en eindelijk dat verleden af te sluiten.  De enige reden dat de ziekten steeds erger worden, is dat men zelf steeds weer olie op het vuur giet, door het verleden te blijven vertellen.

Hildegard van Bingen heeft 35 risicofactoren* beschreven die niet alleen ons eigen leven, maar ook de intermenselijke relaties en de omgang met de schepping, vernietigen. Zij leiden naar een geweldig energieverlies, dat ons echter ook de ogen kan openen voor een zinvol leven dat zich achter de (innerlijke) conflicten verbergt.

Slechts wanneer het verlangen naar spirituele waarden zoals liefde, discipline, medeleven en geduld nog sterker is geworden dan onze negatieve levensinstelling, zijn wij bereid om onze verlangens, zwakten, boosheid en bitterheid te offeren, die ons tot nog toe verhinderd hebben om gelukkig te zijn. Lijdensdruk kan gezondheid en kracht teweegbrengen. De ervaring heeft aangetoond dat de intensiteit van het negatieve zo sterk kan worden, dat zij het positieve voortbrengt. Een mens die een doodservaring beleefd heeft, leert het leven lichter in te schatten. De oude, zwakke natuur moet sterven om plaats te maken voor het nieuwe, wonderbare leven.

* De psychotherapie van Hildegard van Bingen - genezen met de krachten van de ziel
  Dr. Wighard Strehlow