21. aug, 2019

Een heilzame theologie

Mystiek bewustzijn leert ons dat we een keuze hebben tussen donker en licht, dat er sprake is van onze  persoonlijke wil en die van de Eeuwige en van de projectie van onze wil op die van God.

Het doel is om mensen in een staat te brengen dat ze niet meer om God heen draaien maar om de dagelijkse omstandigheden zonder haat, of andere stoornissen door te brengen met liefde en begrip.

Het leven laat zich niet mooi in vakjes verdelen, waarin geluk en vroomheid, ellende en goddeloosheid bijeen liggen. Het is voor het menselijk verstand vaak chaotisch en soms zelfs absurd. Maar als je gelooft in de ondoorgrondelijke wijsheid van God en bewust bent van je eigen nietigheid geef je dan aan Hem over.