21. aug, 2019

De chronische ziekte van de wereld

Onze lichamen worden verzorgd door de staat van onze gedachten. Emoties kunnen invloed uitoefenen , stress, angsten  en zenuwen veroorzaken aandoeningen. Ons lichaam ervaart invloed in directe relatie met andere lichamen, en indirect door het spreken en schrijven van woorden. Ook is er sprake van supranormale invloeden zoals gedachtelezen, telepathie en buitenzintuiglijke waarneming. Soms werkt dit bewust door meditatie of imitatie en soms op eigen initiatief -denk aan ademen. Kortom we zijn bezig methet  her-scheppen en behouden van leven, ons leven.

Aldous Huxley trekt op dit punt   een vergelijking met de immanentie en transcendentie van God in verband met het uitoefenen van invloed op het bestaande. Ook God is constant bezig met her-scheppen en behouden van de schepping en de mens. Dit verklaart waarom ondanks de chronische 'ziekte' van de wereld het niet fataal is geworden. Omdat de kern behoud schenkt: door genade, door betekenis geven, door het omzetten van energie in een andere vorm, door directe en indirecte communicatie. Dit kunnen we ons bewust worden.