14. aug, 2019

Hemelkoningin

Morgen is het de herdenkingsdag met de welluidende naam: 'Maria tenhemelopneming'.* Maria is het voorbeeld voor de lijfelijke opstanding der mensen. Als Godsbruid en Hemelkoningin neemt ze de plaats van de oud-testamentische Sofia in. Ze is evenals Sofia een bemiddelaarster, die tot God leidt.

- C.G.Jung  Antwoord op Job

* een legende