5. aug, 2019

Ark nummer 2...

' Uw wereld is een tegen zichzelf verdeelde wereld, omdat het ik in u zo verdeeld is.'

Komt er weer een zondvloed? Niet om de aarde te omspoelen, maar om de hemel op aarde te brengen, niet om het spoor van de mens uit te wissen, maar om God in de mens te onthullen. De dualiteit is een fase in de tijd.Daar zij van de Eenheid uitgaat, leidt zij tot de Eenheid weer. Hoe sneller gij deze fase doormaakt, hoe eerder ge uw vrijheid zult omhelzen.

God is de bestemming van de mens. Geen geringer bestemming is al zijn lijden waard. Laat allen die hun kabels van de aarde willen losbreken, en hen die 'enkelvoudig 'willen worden, en hun die er naar hunkeren zichzelf te overwinnen, laat hen aan boord komen.

De ark is gereed.

De wind is gunstig.

De zee is kalm.

Zo leerde ik Noach.

Zo leer ik u.

- Mikhail Naimy  Het boek van Mirdad