18. jul, 2019

Zekerder dan het zonlicht op de middag

In de nacht die de kans geeft,

In het geheim, zodat geen mens mij zien kon

en ook ikzelf niets waarnam:

ik had geen ander leidslicht

dan wat er in mijn eigen binnenste brandde.

 

Dat was het wat mij leidde

- zekerder dan het zonlicht op de middag - 

daarheen waar op mij wachtte,

Van Wie ik zeker zijn kon

en op een plaats waar niemand ooit zou komen.

 

O nacht die mij geleid hebt!

O nacht, mij liever dan het morgengloren!

O nacht die hebt verenigd

Beminde en beminde,

beminde, opgegaan in de Beminde!

- Jan van het Kruis  Donkere nacht