18. jul, 2019

Zonsopgang - het oplichten van de morgen

De innerlijk ontwaakte mens verlaat zijn gewone leven op zoek naar ware kennis. Dit is zo zonder meer niet mogelijk. Gevangen in de diepe donkerheid van de nacht, waarin zijn bewustzijn zich bevindt, moet hij moeizaam zijn vermoeidheid van zich afschudden. Als hij volhoudt, komt tenslotte de ochtendschemering en kan hij het huis van zijn vader betreden.

De plaats van de 'inwijding' kan verschillend zijn. Maar meer in het algemeen wordt er geen plaats in de uiterlijke wereld bedoeld, maar een innerlijke toestand, die tegelijkertijd innerlijke ruimte betekent voor de ontmoeting met een hogere realiteit. Deze innerlijke ruimte kan alleen betreden worden door degene, die bereid is, de deur naar het rumoerige aardse leven dicht te doen.

Hij opent de deur naar de woestijn en betreedt een lege, stille bewustzijns- ruimte, waarin de stem van de meester tot hem kan spreken. De inwijding begint op het tijdstip van de ochtendschemering. Het moment , waarop de nacht wijkt voor het licht van de beginnende morgen, de verlichting van het bewustzijn!

- Suhrawardi  Het ruisen van Gabriëls vleugels