10. jul, 2019

De verlossing van de mens

Gnosis,kennis van het hart,is de verlossing van de innerlijke mens; niet van het lichaam, want het lichaam is vergankelijk, het is niet psychisch, want zelfs de ziel is uit de vergankelijkheid.. Verlossing is pneumatisch, dat is: spiritueel. Door gnosis wordt dus de innerlijke spiritualiteit geboren.

Een gnosticus is iemand die heeft leren begrijpen wie wij waren, wat van ons geworden is, en waar wij gevonden worden, waarheen we zo haastig op weg zijn, waarvan we bevrijd worden; wat geboorte is en wat wedergeboorte wil zeggen.