10. jul, 2019

Wedergeboorte uit water en vuur

'Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het Koninkrijk van God niet  binnengaan.'(Johannes 3:5)

Met de wedergeboorte uit water wordt een transformatie van het bewustzijn bedoeld, en de wedergeboorte uit geest houdt in dat het vuur van de heilige geest werkzaam wordt in de mens met een vernieuwd bewustzijn.