10. jul, 2019

Een nieuwe huid

In de Griekse mythologie is Asclepius de god van de geneeskunde en genezing. Hij wordt vaak afgebeeld met een staf waaromheen een slang kronkelt. De staf is vooral het symbool voor het slangenvuur in de wervelkolom, waarin bewustzijnskrachten circuleren. De slang verwijst naar dood en wedergeboorte. Veel slangen hebben immers dodelijk gif in hun kaken, en kruipen uit hun oude, gekristalliseerde huid als zij een nieuwe huid hebben gevormd. 

Asclepius kunnen we zien als een personificatie van de leerling op het spirituele pad die is toegetreden tot de innerlijke school omdat hij genezer in de meest uitgebreide zin van het woord wil worden: voor zichzelf en voor anderen. Om anderen te kunnen genezen, zal hij eerst zelf genezen moeten worden. Een totale genezing is pas mogelijk door wedergeboorte uit water en vuur.