27. jun, 2019

Van mij zijn de hemelen en van mij is de aarde

Als je eenmaal in het bezit bent van de Schepper, dient zich in zijn kielzog al het overige aan: mens, engel, zon en maan, lucht, vuur, water en aarde.

- Angelus Silesius

Het gehele universum behoort hem toe vanaf het moment dat God geheel van hem  is en hij geheel van God;  vanaf dat ogenblik participeert hij in Gods intieme en totale zijn. Op haar beurt verklaart Etty Hillesum: ' Door mij stromen de brede rivieren en in mij staan de hoge gebergten. En achter de struikgewassen van m'n onrust en verwarring strekken zich de brede effen vlaktes van m'n rust en overgave. Alle landschappen zijn er in mij. Er is ook voor alles plaats. In mij is de aarde en in mij is ook de hemel.'