25. jun, 2019

Uittocht -motief

Johannes van het Kruis herkent in dit motief een drievoudige setting:

1. de Uittocht uit de veilige geborgenheid  van de menselijke affectiviteit
2. de Uittocht uit de verblijfplaats van de zelfverworven en kwetsbare zekerheden
3. de Uittocht uit het eigenzinnig levensontwerp van de autonome mens.

De Uittocht verloopt ook hier via de omzwerving door de woestijn van de zintuiglijkheid, van het hongeren en dorsten naar het substantiële voedsel dat God zelf is, en de dooltocht door de barre nacht van de geest waarin een lichtzuil je de weg wijst in en uit deze duisternis.

Deze weg is een noodzakelijke voorwaarde, gezien de typische geaardheidvan de mens die zichzelf zoekt en begerig is naar mensen en dingen. Hierdoor ontgaat hem de absolute Werkelijkheid waarop hij vanuit zijn diepste Wezen is aangelegd. Hij zal uit zichzelf moeten treden en zich van zichzelf bevrijden.