24. jun, 2019

De mystieke 'plek heeft geen plek'

We hebben noch het recht noch ook de mogelijkheid om het aantal plekken van mystieke ervaring te begrenzen. De weg zonder weg trouw blijven betekent dat elke plek, ook een kerk (moskee, synagoge, tempel),kan worden beschouwd als geschikt om God te ontmoeten. Het is wenselijk dat de plekken algemeen toegankelijk zijn.

Er is een mystieke traditie, een wolk van getuigen om ons heen, die sluit niets en niemand uit, maar ze leert en deelt zich aan ons mee; we hoeven niet bij nul te beginnen.

Als God werkelijk zoals Eckhart betoogt, 'het allermededeelzaamste' is, dan hoeven we die plekken waar God zich meedeelt niet in extremen te zoeken, zoals zelfkastijding, 'chemische vakanties' of bizarre rituelen. Kies voor een 'natuurlijk' voorkomende, niet kunstmatig bedachte plek.