23. jun, 2019

Het mystieke' nu'

Het mystieke 'nu' is weliswaar een andere ervaring van tijd dan de gebruikelijke, maar ze heeft niets te maken met het levensgevoel van een puber, die nu, direct iets wil. Het  mystieke 'nu' gaat over een boven de tijd verheven manier van denken, die zich met God en de ziel bezighoudt. En een analyse van de samenleving maakt.

Geen Godservaring laat zich zo privatiseren dat ze bezit van de bezitters maakt. Er ontsaannieuwe eigen levensvormen. Want wie wil dat de wereld blijft zoals ze is, heeft al ingestemd met haar zelfvernietiging en zo het Godsverlangen met zijn onvrede ten aanzien van het bestaande verraden.