22. jun, 2019

Mystiek en realiteit

- De 'a- theïstische' mens, de mens die absoluut geen weet heeft van God.

- 'Mystiek- op- commando' van doe- het - zelvers, is gericht op affectieve belevingen en heeft alles te maken met de diep in de mens aanwezige behoefte terug te keren naar de eerste fase in de psychologische ontwikkeling, de narcistische fase.

- Narcisme is de weigering het imaginaire zelfbeeld dat ieder mens van zichzelf opbouwt en koestert, los te laten ten bate van een symbolisch ik, dat creatief weet om te gaan met eigen behoeften, verlangens, idealen, frustraties en beperkingen. Al deze negatieve, maar wel reële levenservaringen die zo maar op je af komen en je diepste zelf raken, worden vaak tot een ervaring van een grens,  van illusie en innerlijke verwarring, van gekwetst zelfgevoel en grondige onzekerheid. Je wordt gedwongen je eigen kwetsbaarheid onder ogen te zien: je wordt op jezelf teruggeworpen.

- Religieus narcisme, de onmiddelijke vervulling van zijn wensen op religieus niveau d.m.v gevoelens die hem bevrediging schenken die de werkelijkheid als zodanig hem niet geeft.

- De mystieke eenheidsbeleving is een ervaring van verbondenheid. In de kern van de mystieke ervaring is het besef van het andere steeds aanwezig. De mysticus beschrijft de weg als een 'sterven aan je zelf', als een uittocht uit het narcistisch ik.

- De mystieke ervaring  is een diep ingrijpend, om-vormend, gebeuren, een radicaal omvormingsproces.