19. jun, 2019

Goddelijke chaos ervaren

Iedereen heeft goddelijke chaos ervaren, hoewel je het op dat moment misschien niet zo zou hebben genoemd. Misschien zie je nog steeds niet de hand van het goddelijke in het puin, vooral als je stevig vasthoudt aan het gezichtspunt dat dingen die je overkomen zijn oneerlijk of onverdiend waren.

Om een glimp op te vangen van de hand van God aan het werk in je chaos, moet je verder denken dan je persoonlijke gezichtspunt. Wat goed en verkeerd, eerlijk en onrechtvaardig is, draait niet om jou. Je moet bereid zijn te bedenken dat, niettegenstaande het trauma, er een goddelijk doel is dat achter elke gebeurtenis in je leven, of die nu pijnlijk of vreugdevol is, meebeweegt. 

Toen je vroeg: 'Met welke reden ben ik geboren? riep je goddelijke chaos - verandering -aan. En dan moet je door de trekkracht van twee werelden heen werken. Dat betekent dat je je tegenstellingen onder ogen zal moeten zien. We willen in twee werelden tegelijk leven - de externe wereld en die van de ziel. We willen dat het goddelijke ons voorziet van leiding om ons veilig te houden in de fysieke wereld, maar we zijn er niet zeker van dat we toe zijn aan een rechtstreekse ervaring van het goddelijke.

Positieve veranderingen kunnen evenveel chaos veroorzaken als negatieve. Verandering is constant, een onontkoombaar feit.  Vaak krijgen we signalen, voorgevoelens of waarschuwingen die ons waarschuwen voor een onvermijdelijke periode van verandering. Het vechten tegen verandering is hetzelfde als vechten tegen de leiding die je krijgt. Leer in plaats daarvan te luisteren, je voor te bereiden, en te handelen. Onderzoek je relatie tot chaos in je ziel.