16. jun, 2019

Grootsheid: de berg

De Heer laat zijn profeten altijd de bergen opgaan om met Hem te praten. Waarom: wanneer we boven zijn, kunnen we zien dat alles klein is. Onze verworvenheden en ons verdriet houden op belangrijk te zijn. Wat we veroverd hebben, of wat we verloren hebben, blijft daar beneden achter. Vanaf de berg zie je hoe groot de wereld is en hoe ruim de horizon.