14. jun, 2019

Er bestaat geen verschil

Er bestaat geen verschil tussen de zee en de golven.
Als de golf aanzwelt, is ze van water.
En als ze breekt op het strand,
is ze van hetzelfde water.

Zeg me, Heer: Waarom zijn beide dingen gelijk?
Waar bevindt zich het mysterie en waar de  scheidslijn?

De Heer antwoordt: Alle dingen en alle mensen zijn gelijk:
Dat is het mysterie en de scheidslijn.

- Paulo Coelho