13. jun, 2019

Maar ik voel dat Uw wil in mij geen einde kent

Ik dacht dat mijn reis ten einde was,

mijn krachten uitgeput.

De weg die voor me lag, versperd,

mijn voorraad op.

En dat de tijd gekomen was om

te schuilen in stille duisternis.

Maar ik voel dat Uw wil  in mij geen einde kent,

en dat als oude woorden sterven op de tong,

nieuwe melodieën opwellen uit het hart,

waar oude wegen eindigen, breekt

een nieuwe wereld aan.

- Tagore