11. jun, 2019

Herstelplan

We leven allemaal in dezelfde wereld die permanent in beweging is. Hoe kunnen we ons het  einde van een wereld voorstellen, ook al is het niet meteen het einde van de wereld? We moeten ons bewust worden van de dilemma's van een tijdperk waarin 'de kwestie van de betekenis ' het essentiële probleem vormt. Wat is er in het geding? De toekomst van onze menselijke waardigheid, de zin van het menszijn als zodanig. Dit vraagt om een kritische geest.

Onze taak is het om te voorzien wat zich in onze tijd, die gebukt gaat onder onbegrip en hardvochtigheid, nodig is:

- De actualiteit: we leven in een sfeer van wederzijdse onverdraagzaamheid, onbegrip en onwetendheid.  Onwetendheid is vaak de eerste oorzaak van haat, laat je horen. Hervormers op het punt van objectief en kritisch denken t.a.v tradities; het gaat niet alleen om de nostalgie en de verdediging van godsdienstige, culturele, economische  en politieke standpunten , dat is te beperkt.

- Religie: van tijd tot tijd lopen Abraham's zonen in de valstrik van de confrontatie terwijl ze zouden moeten samenleven. Religies zijn onderwerp van onderzoek vanuit het standpunt van veiligheid; een vernauwde blikrichting. Men wil ons laten geloven dat maatschappelijke verwarring ,vervreemding en verdeeldheid de schuld zijn van religies. Overwinnen van hokjesdenken is nodig.

- Kwantummystiek : Het samengaan van gevoel en logica in Wetenschap en Spiritualiteit. Een zoektocht naar spirituele ervaringen, mensenrechten en dialoog. Herformulering van vragen die aan het domein van het geestelijke raken.

- Grote vragen: 
Herstellen betekent de vraag stellen: Wat staat er tussen mij en God?
Een herstelprogramma betekent leiding van de ziel naar God ervaren.
Herstellen betekent onze ware aard onder ogen zien; vertel de waarheid over je leven.