6. jun, 2019

Verruimd zelfbesef

De eerste stap naar spirituele kennis van het zelf is de ontdekking van de ziel: de verborgen entiteit, het goddelijk element in ons innerlijk. Meestal hebben we een vaag besef van een ongrijpbaar 'iets', een vacuum dat gevuld wil worden. Buiten ons essentiele zelf, het zelf van onze ziel, is zoiets als een permanente of ultieme vervulling niet mogelijk.

Een verruimd zelfbesef ontwikkel je door een identiteitsverandering op basis van het weten dat je een bent met het Ene bewustzijn, een besef van kosmisch bewustzijn en het besef van  eenheid met alle levensvormen. Je ontdekt de superwijsheid!

De gevoelsfactor is een integraal onderdeel van ons zelfbesef. Wetenschap baseert zich op logica en bant gevoel en ervaringen uit. De wetenschap vraagt zich af: Wat is dit ? En de spirituele ervaring : Wie ben ik ? Je zoekt naar je eigen plekje in het grote weefsel van het geheel en naar manieren om je rol hier op aarde te vervullen.