6. jun, 2019

Vervolgen van onze heilige weg

Waarachtige spiritualiteit is de kunst om je te herenigen met dewerkelijkheid. Mystiek is daar een speciaal onderdeel van. De mysticus is een individu dat in deze hereniging gelooft en haar nastreeft. In zijn klassieke vorm is deze een heldhaftige innerlijke reis die je alleen met moed en inspanning kunt maken.

Het mystieke pad moet leiden tot ' een ontwaken', uit het normale leven met zijn slaap en vergetelheid. De mystieke variant van de spirituele ervaring is de beste versneller van onze evolutionaire verheffing. Via deze ervaring dringen we door in meeromvattende fysische, psychische en emotionele systemen. Een unieke ontwikkelingsweg voor zowel onszelf als de wereld.

Hoe kunnen wij dit wonder in ons eigen innerlijk teweegbrengen? Ons natuurlijke recht op een bestaan in tegenwoordigheid van de geest halen?