6. jun, 2019

Totaalbeeld; onze gemeenschappelijke essentie

Wij zijn geroepen om onze eenheid te omhelzen i.p.v ons blind te staren op de verschillen. Spirittualiteit stelt ons in staat verbindingen waar te nemen die voor de rationele wetenschap onzichtbaar zijn. Elk onderdeel is intrinsiek verbonden met het weefsel van het geheel. De kloof begint zich te sluiten, langzaam maar zeker.

Voor een verbindingsherstel moeten we onze huidige denkbeelden en overtuigingen herijken. Ons fragmentarische wereldbeeld van dualiteit; strijd, tegenstreven en disharmonie is niet meer toereikend voor waar we naar toe moeten. En ook de moed hebben ons leven onder ogen te zien, want alleen dan kunnen we die momenten in onszelf transformeren. 

We kunnen letterlijk ons denken veranderen door ons werkelijkheidsbesef te vergroten, onder ogen zien hoe we energetische en in bewustzijn met elkaar zijn verbonden en ons vermogen om vitale energieen te activeren die we nodig hebben voor verdere ontwikkeling. Onze heilige weg is er nu een van integratie en samenwerking i.p.v. versplintering en wedijver.