4. jun, 2019

De ervaring van alles

Velen zien de 'Theory of Everything' als oplossing voor de strijd tussen wetenschap en religie. Het spirituele betekent overstijging van de materie. Dat is de gemeenschappelijke opdracht van wetenschap en spiritualiteit in deze tijd. Dan pas kunnen we de wereld als geheel gaan zien en vanuit een breder perspectief gaan begrijpen.

Spiritualiteit is het wezen van elk geloof, maar geen enkel geloof kan het in pacht hebben. Spiritualiteit heeft betrekking op onzichtbare zaken als de ziel en bewustzijnsinvloeden. Niemand wordt aangespoord een enkele definitie te omhelzen. Spiritualiteit is altijd buigzaam, lenig en vatbaar voor verruiming.

Het gebruik van het woord mystiek brengt  een grote massa geïnspireerde gidsen, leraren en schrijvers als Plato, Roemi, Johannes van het Kruis , Lao Zi en Tagore onder een noemer. De mysticus is hij of zij die de ziel ervaart of om een wat andere benaming te gebruiken, het wezen, de bron of de tegenwoordigheid van een transcendente werkelijkheid. De mysticus ontstijgt de wereld der verschijnselen. Dit nu is de gemeenschappelijke taak van wetenschap en spiritualiteit.

Als zij hierin slagen, belanden we in een fase waarin vermeend afzonderlijke werkelijkheden tot een enkele werkelijkheid versmelten. Het ene kamp zal het betitelen als 'de Theorie van Alles, terwijl het andere kamp het 'de ervaring van alles' zal noemen. Het zal de werkelijkheid weinig kunnen schelen.

- Ervin Laszlo en Deepak Chopra