3. jun, 2019

Engelen komen als het nodig is

Wie zijn zij? - de engelen zonder wie het leven stuurloos wordt? God zendt engelen op de beslissende momenten in het leven van een uitzonderlijk mens of een bevoorrecht volk. Engelen  worden ervaren, of niet, en komen als ze moeten komen en niet op afroep. Ze markeren grote beslissingen op kruispunten in ons leven. Het zijn 'tussenwezens'  gezonden door God, die verscholen blijft, want Hij kan niet direct invloed uitoefenen op het leven van vrije mensen.

De engel geeft een aanwijzing voor een levenskeuze die gemaakt moet worden; een weg die te gaan is( Hagar, Jakob, Jozef, Maria). Dankzij de engelen onthult de God, de mensen zijn aanwezigheid, zijn wil en zijn plan voor hun heil. Engelen zijn dus vooral een teken dat de aanwezigheid van God bevestigt en de menselijke aarzelingen en neigingen met de wil van God confronteert op een punt waar die om ondoorgrondelijke reden besluit de koers van een leven of een geschiedenis te beïnvloeden en naar zijn plan te keren.