29. mei, 2019

Als een dief...

God maakt zich bekend door ons te 'bestelen'. Hij openbaart zich door ons in de war te brengen. Dat doet hij, net als vroeger, op onze eigen wegen, daar waar net als de Emmaus-gangers, 'onze ogen ' vertroebeld worden zodat we hem niet herkennen' door te bekrompen blikken op hem en op wat er gebeurt.

- Michel de Certeau