25. mei, 2019

En Pinksteren dan..

Blijf waakzaam, val niet in  slaap, want je weet niet wanneer de Geliefde zal komen. Deze Geliefde, deze mystieke echtgenoot is de Heilige Geest. De Heilige Geest is een vlam. Een vlam heeft voedsel nodig, en olie is haar voedsel(zuivering).

De Heilige Geest ontmoet de menselijke ziel wanneer zij voldoende olie heeft om zijn vlam te voeden. Zeggen dat een mens de Heilige Geest ontvangt, betekent dat hij ertoe gekomen is de band met zijn eigen geest, met zijn hoger zelf tot stand te brengen. De Heilige Geest is een kosmisch principe, een zuivere emanatie van de Godheid, en ons hoger Zelf heeft dezelfde wezenlijke aard.

Zo als een waterdruppel in de oceaan, zoals een vonk in het vuur, is hij gemaakt van dezelfde goddelijke essentie.