21. mei, 2019

Begripsnaam: Waar woont U?

Onze Vader die in de hemel zijt(en in Jerusalem).

Het huis waarvan Gij de deur zijt,is, zoals reeds gezegd, de hemel. Dat is de woonplaats van de Vader over wie wij lezen: 'De Heer heeft zijn troon in de hemel.' Wie alleen zichtbare schoonheid appreciëren, kunnen over God niet spiritueel denken. Maar als ze de hemel verkiezen boven de aarde, valt hun mening nog te dulden voor zover ze God, waarover ze lichamelijk denken, eerder in de hemel dan op aarde situeren.

Want Gij, Schepper van alles, van tijd en ruimte, wordt noch door tijd bewogen, noch door ruimte gebonden. Gij wordt door geen enkel materiële hemel omhoog gehouden teneinde niet te vallen, zoals Gij daar evenmin woont op een wijze die U zou verhinderen hemel en aarde te vullen. Overal zijt Gij aanwezig, voor zover men dit kan zeggen van een niet-ruimtelijk wezen.  Overal zijt Gij totaal, voor zover men in U of over U, in wie geen delen zijn, van totaliteit kan gewagen.

Toch hebt Gij zelfs ons leren bidden:'Onze vader, die in de hemel zijt.' Deze mening is zo algemeen verspreid, dat alle mensen, ook Joden en niet-gelovigen, getuigen dat God in de hemel woont. Maar die bewering heeft een verschillende betekenis al naargelang men er verkeerd, dan wel een juist denkbeeld op nahoudt. Zulke begripsnamen hebben dit grote voordeel: mensen met verstand kunnen daarmee de waarheid echt leren begrijpen, terwijl anderen die de werkelijkheid niet kunnen denken of verstaan, door die namen toch een meer verantwoord idee krijgen van wat ermee bedoeld wordt.

Daarom zegt de profeet: 'Welnu, onze God is in de hemel en even verder (onze God) die in Jerusalem woont.

- Willem van St-Thierry  Meditatie 6