20. mei, 2019

Antwoord op Job

Jung koppelt de bewustzijnsontwikkelingvan de mens

aan de evolutie van diens godsbeeld.

- lees verder bij :Jung en de ziel