18. mei, 2019

Baarmoeder; een goddelijke eigenschap

In het Arabisch heeft de goddelijke eigenschap Rahman zijn oorsprong in de Semitische wortel r-h-m. Dit woord betekent 'baarmoeder' datgene waardoor Gods welwillendheid werkzaam is om zo de ontwikkeling van het leven mogelijk te maken en te beschermen. Dit wil zeggen dat Rahman een beschermende en veilige ruimte is die ons teder vasthoudt en voedt. De hele schepping wordt door dit mededogen tot bestaan gebracht. 

Wanneer Rumi zegt: 'Geloofd zij God, dat dit touw er hangt en dat genade en mededogen met elkaar verstrengeld zijn', herinnert hij ons eraan dat dit touw van genade en mededogen dat ons vanboven wordt aangereikt een moment is van ontwaken tot de tegenwoordigheid van God in ons leven.