18. mei, 2019

Uw stem is genade

Uw stem is genade en komt nooit vergeefs.
Zij klinkt niet aan de buitenkant, maar werkt 
krachtig en teder aan de binnenkant.
Wanneer ik van mijn kant dan tot u spreek en naar U reik,
doet alleen dat mij al gewelfig deugd.

- Willem van Saint - Thierry