6. mei, 2019

Inderdaad Wijsheid

Wijsheid, U kennen, vervult inderdaad elke ervaring.

Eeuwige Wijsheid, Gij die alles weet, Gij wist ook van te voren hoe iedere kruik de vrije wil zou gebruiken, hoe zij zal denken over haar eigen leven en dat van anderen. Uw genade staat ter beschikking van ieder die haar niet vergeefs ontvangt. En toch betekent die voorkennis geenszins dat de mensen gedwongen worden tot de rol die zij zullen spelen, alsof zij(tijdens hun leven) fataal een bepaald gedrag zullen volgen, juist omdat Gij van te voren wist dat zij zich aldus zouden gedragen.

Wij moeten voorkennis juist andersom verstaan: omdat sommige mensen zich in feite op een bepaalde wijze gedragen, daarom hebt Gij over hen precies die voorkennis- want Gij weet nu eenmaal alles eer het gebeurt- en die voorkennis van U kan zich nooit vergissen.

Want deze voorkennis, Heer onze God, dat is uw Wijsheid zelf, die van eeuwigheid en tot het einde der tijden bij U woont, en die U ook zou bijblijven zelfs als er nooit enig schepsel had bestaan. In die Wijsheid zijn van alle eeuwigheid de oorzaken aanwezig van alles wat in de tijd geschiedt, en daar is ook uw voorkennis te vinden van elk schepsel dat ter geschikte tijd moet worden geschapen.

- Willem van Saint-Thierry   Meditaties over Godsliefde