3. mei, 2019

De Eeuwige Wijsheid

In het Westen hebben de mystici geprobeerd het Christendom te bevrijden van de slavernij van het verleden, dat op zich al een mix is van alles wat historisch juist is en aangelengd met beslissingen van machthebbers en Concilies. Het is mogelijk van hun werk een spiritueel en universeel Christendom te maken. Eentje waarin men de processen die zich ontwikkelen in het hart van een mens serieus neemt.

De Eeuwige Wijsheid is bedekt door een idolate concentratie op gebeurtenissen en dingen in de tijd, die men beschouwde als definitief, intrinsiek heilig en  goddelijk. Maar het goddelijke is beweeglijk, ontwikkelt zich en houdt rekening met onze mogelijkheden en is vooral  opbouwend en bevrijdend.