30. apr, 2019

De toenadering van Wijsheid

De toenadering van Sofia(Wijsheid) betekent nieuwe schepping. Dit keer moet echter niet de wereld veranderd worden, maar God wil zijn eigen wezen veranderen. De mensheid moet niet, zoals vroeger, vernietigd, maar gered worden. Sofia kent een menslievende invloed: er moeten geen nieuwe mensen geschapen worden, maar slechts Eén, de Godmens.

- C.G.Jung Antwoord op Job