19. apr, 2019

Het Jezus-gebed

O geboortegever! Vader- Moeder van de kosmos,
Bundel uw licht in ons - maak het nuttig,

Vestig Uw Rijk van eenheid nu.
Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze,
zoals in alle licht,
zo ook in alle vormen

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan
brood en inzicht.

Maak de koorden van fouten die ons binden  los,
zoals wij de strengen waarmee we anderen aan hun schuld houden,
loslaten.

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden,
maar bevrijdt ons van wat ons tegenhoudt.
Uit u wordt de alwerkzame wil geboren,
de levende kracht om te handelen,
het lied dat alles verfraait en dat zich van
eeuw tot eeuw vernieuwt. Waarlijk - dat er
kracht zij in deze woorden - mogen zij de basis vormen 
waaruit al mijn daden ontstaan. Amen