13. apr, 2019

Verschil maken in het grote schema der dingen

Een mysticus tracht met God te werken en God niet te beledigen door zijn manier van leven- in gedachten of in daden. Dit lijkt misschien een middeleeuwse houding, dat God beledigd zou kunnen worden door de daden van een mens.Teresa van Avila was echt bedroefd door de gedachte dat menselijke daden God beledigden, niet omdat ze sentimenteel was of oordeelde, maar omdat ze in goddelijke openbaringen de consequenties van menselijke wandaden had gezien en gevoeld.

Ze zag dat het kwade niet de wil van God was, maar het gevolg van menselijke angst, hebzucht en wraak. Ze zag heel duidelijk dat de mensheid opties had gekregen - dat het onmenselijke lijden en de verwoesting die door oorlog  werden veroorzaakt volledig onnodig waren.We hebben allemaal wel eens vast gezeten in moeilijke situaties en geklaagd: 'Wat ik ook doe, niets lijkt te veranderen.'

Ook Teresa dacht erover na dat, hoeveel je ook doet, niets werkelijk verschil lijkt te maken in het grotere schema der dingen. Toch benadrukte ze dat we vertrouwen moeten hebben dat onze daden er op de een of andere manier toe doen.