30. mrt, 2019

Voortdurend sterven en worden

H et leven sterft niet maar verandert. Er is geen verandering in de spirituele goddelijke heelheid zonder het voortdurend sterven en worden . De genezing sluit de dood niet uit, maar ziet hem als mogelijkheid tot regeneratie, omdat het leven zelf een voortdurend verloop van sterven en worden is: iedere lichaamscel sterft na enige tijd af en regenereert tot nieuw leven.

Door de dood vindt de mens zijn uiteindelijk doel en verenigt hij zich met God. De dood is bijgevolg geen definitief einde, maar alleen een overgang naar het eeuwig leven. Het leven sterft niet maar verandert. Daarom kan de dood worden begroet als laatste bevrijdende act in een ziektesituatie, als het ware als 'bevrijding van het lijden'. In geen geval is ziekte van God gezonden kwaad, waartegen men toch niets kan doen. Geen genezing zonder reiniging van de ziel. Niemand kan genezen, als hij  niet de psychisch uitlokkende oorzaken ervan uit de wegruimt. 

Daarbij horen drie belangrijke stappen: de gebreken erkennen, berouw hebben voor deze gebreken voor God en de mensen, en bereid zijn tot omkeer. 

- Hildegard van Bingen