24. mrt, 2019

Onderscheid

Voor de Christenen is Pasen het (herdenkings)feest van de kruisiging van  Christus en zijn opstanding. Daarbij heeft voor de Westerse kerken, die op het uiterlijke zijn gericht, de nadruk altijd gelegen op de kruisiging; voor de Oosterse kerken echter, die op het innerlijke zijn gericht, ligt de nadruk op de opstanding( een geestelijk gebeuren, wat geloof vereist). Beide horen onverbrekelijk bij elkaar, want het een is het gevolg van het ander.

Jezus liet door zijn kruisiging en opstanding aan de mensheid een oerbeeld zien, een weergave van de geestelijke omvorming, waarvoor ieder mens op aarde is.