21. mrt, 2019

Niet de kruimels, maar het brood

Iedereen is weleens gepassioneerd geweest of opgewonden over iets dat je geen naam kunt geven. Zo'n bijzondere ervaring  die je met ontzag doet buigen, die je tegelijk trots maakt en nederig je plek wijst. Deze ervaring versimpelt en verenigt het bestaan.

Ook op dit mysterie plakken we labels. Vaak zijn we arrogant en laten we de goddelijke sensatie voor wat het is. Er is een bepaalde houding nodig om een 'transitie', een doorstart  te maken. Het proces van schoonmaken en  opruimen van onze ziel als het 'oneindige' verschijnt is  te vergelijken met een ondoorzichtig web van draden die verbonden zijn met luiheid, lafheid en vooroordelen.

Het laat je  dingen zien die gaan over de essentie van het leven, de verbondenheid met de realiteit van de dingen zoals ze zijn om te kunnen ontsnappen aan de museumwereld zoals we die hebben gemaakt. Als we compleet worden zal al onze angstigheid en de vaagheid van onze reactie op voorvallen in ons bestaan genezen en bereiken we eenheid in plaats  van er notie van te nemen.

Natuurlijk is er sprake van misleiding maar dat hoort erbij en vraagt om oefening. De essentie van het mystieke  leven is eenheid met de flow(flux) van het leven en eenheid met het Geheel ; beide zijn binnen je bereik, iedereen kan dit doen, het is karakteristiek voor menszijn. Daarom blijf niet gericht op de kruimels maar ga voor het hele brood.