20. mrt, 2019

Een stem in de stormwind

Tijdens een wandeling meent Rilke in de stormwind een stem te horen die hem de openingsregels van een nieuw gedicht toeroept: 'Wie, als ik schreeuwde, hoorde mij wel uit de reien der engelen?' Dit vormt het begin van de Duineser Elegieën. In de daarop volgende weken ontstaan de eerste twee elegieën. Een creatieve eruptie tijdens een grote crisis in zijn leven.