18. mrt, 2019

Wij ; co- scheppers

De mensen zeggen:

De tijden zijn slecht,

De tijden zijn zwaar,

Laten wij goed leven

En de tijden zullen goed zijn.

 

Wat de tijd is,

Dat zijn wij,

En zoals wij zijn 

Zo zullen de tijden zijn.

- Augustinus Preek 80, 8