14. mrt, 2019

Het Jezus- gebed

De hertaling van het Jezus- gebed staat dichter bij het oorspronkelijk door Jezus in het Aramees uitgesproken gebed, dan het 'Onze Vader', zoals dat overgeleverd is in de kerkelijke traditie, God, als Bron van alle zijn, is hier dus niet in de hemel, zoals in het kerkelijk ' Onze Vader' maar in het hart van de mens. 

Dit Jezus- gebed benadrukt de oorspronkelijke eenheid tussen God en de mens, en het wil die eenheid bevestigen, of herstellen waar die verstoord is geraakt. Als we in ons hart geraakt worden door wat ons in het hier en nu omringt, zowel de natuur, de kosmos als de medemens, dan is dat een intieme ontmoeting met het alom tegenwoordige goddelijke. De ontmoeting met het goddelijke in het hier en nu, is ook in overeenstemming met God, als ' de Aanwezige' in het O.T.

De openingszin in de Latijnse versie 'Onze Vader die in de hemelen zijt' past niet in de toenmalige joodse voorstellingswereld, maar is later ontstaan onder invloed van de Griekse dualistische filosofie, die, God transcendent ' gans anders' gemaakt heeft, ver verheven boven de aardse werkelijkheid. Het is niet waarschijnlijk dat Jezus die opvatting kende, laat staan deelde.