14. mrt, 2019

Zarathustra's bergrede

Net als Mozes klom Zarazusthra op een berg en ontmoette daar God. Een engel die zich aan hem voorstelde als ' jouw bestemming' nam hem mee de berg op. Daar wachtte God hem op. Die God vertelde hem dat Hij weliswaar de wereld geschapen had en dat Hij daar heel tevreden over was, maar dat er iets aan ontbrak, iets van Hemzelf, namelijk liefde. En daarom had Hij de mens geschapen.

' Ik schiep de sterren, de maan, de zon en het roodgloeiende vuur, de honden, de vogels en de vijf soorten dieren; maar beter en grootser dan al deze schiep ik de rechtvaardige mens.' (Gathas Y 31)

De God van Zarazusthra legt uit dat Hij de mens geschapen heeft om de schepping te voltooien. Het woord voltooien dien je te verstaan als 'te voorzien van tooi, te versieren; . De mens moet de schepping versieren met liefde. Daartoe plant Hij kennis van goed en kwaad in de harten van de mensen. Hij schenkt elk mens bovendien kennis van zijn persoonlijke bestemming en de nodige talenten om aan die bestemming te kunnen voldoen. 

En God zegt tegen Zarazusthra: ' laat daarom een ieder voor zichzelf oordelen wat hij behoort te doen'. ( Gathas Y30) Als een mens handelt in overeenstemming met de kennis van goed en kwaad die in hem aanwezig is, verbindt hij zijn eigen wil met die van God. God voegt daaraan de belofte toe: ' vreugde voor hem die handelt in overeenstemming met zijn ziel'. 

En: ' De eenwording met Mij kan alleen verkregen worden door daden van barmhartigheid'. God geeft aan Zarazusthra de opdracht dit allemaal aan de mensen te vertellen. De reden waarom God dit wil is dat de mensen zich uitgeleverd hebben aan de machten en daarom in een leugen zijn gaan leven, de leugen van hun eigen bestaan.

Handelen in overeenstemming met de kennis van goed en kwaad die in elk mens aanwezig is, is leven in waarheid. Leven in morele slavernij aan de machten is leven in een leugen. Ook Jezus geeft de morele macht over het eigen leven weer terug aan de individuele mens, een macht die geworteld is in liefde. Leven in liefde is gebaseerd op vrijheid en niet op angst.