12. mrt, 2019

Het gebed aan Onze Vader in het Aramees

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,

Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.

Bundel uw licht in mij - maak het nuttig.

 

Vestig uw rijk van eenheid nu,

Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.

Voed ons dagelijks met brood en met inzicht.

Maak de koorden van fouten los die ons binden aan het verleden,

Opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.

Laat oppervlakkige dingen ons  niet misleiden.

 

Uit u wordt geboren: de alwerkzame wil, de levende kracht om te handelen,

En het lied dat alles verfraait, en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

 

Vertaling en bewerking: Bram Moerland