12. mrt, 2019

Het onze Vader/Moeder gebed

Kruinchakra,

U die louter liefde bent,

Die in ons stroomt.

Voorhoofdchakra,

Laat uw kracht, 

Ons denken reinigen.

Keelchakra,

Laat onze woorden,

Drager zijn van de geest van Christus,

Hartchakra,

Laat ons elkaar zegenen met liefde,

Zoals wijzelf door Uw liefde gezegend worden.

Zonnechakra, 

Laat ons de ogen openen

Voor de grote geheimen van de kosmos.

Sacrale chakra,

Laat ons wat door boosheid of verdriet verhard is,

In ons tot stromen brengen,

Zodat de liefde ons weer vervullen gaat.

Wortelchakra,

En laat ons onderkennen wat het leven schaadt,

Zodat wij haat tot liefde omsmeden

En geweld tot mededogen. Amen.

- Hans Stolp