4. mrt, 2019

Jouw stilzwijgen ontsluit de velden

Woestijn is stilte: 'de kleine prins' die van een andere planeet komt is irritant want hij antwoordt nooit op de vragen van de gestrande piloot. Zo ook zwijgt God als wij bidden, waar we ook niet altijd goed raad mee weten.

Maar de grootsheid van het gebed, zegt Saint- Exupery in 'Citadelle', is juist dat het geen antwoord krijgt. Gods zwijgen verbreekt de relatie met ons niet, maar geeft de grens aan: God is immers voorbij ons bidden en denken. Pas op die grens kunnen we een werkelijke relatie met hem aangaan. Dan kan er iets met ons gebeuren.

' Jouw stilzwijgen ontsluit de velden', schrijft Saint- Exupery in woorden die geïnspireerd zijn door het Hooglied. Op Gods zwijgen loopt ons eigenbelang, dat onophoudelijk van alles wil en wenst, stuk als op een granieten rots. Dat bevrijdt ons uit ons isolement waarin we om onszelf heen blijven draaien. We gaan groeien in een echte liefde die belangeloos is,  een gave van de andere kant die actief in ons werkt.