3. mrt, 2019

De levende God

De kerk is te klein geworden voor de levende God.

De Reformatie moet in de mens aanvangen.

Er zal een tijd komen waarin de stenen bouwsels der kerken overbodig zijn, omdat in de mens zelf de geest zal zijn opgegaan.

- Jacob Boehme