28. feb, 2019

Goddelijkheid is het samenvallen van tegengestelden

Twee eeuwen voor de periode die we de 'Verlichting' noemen waarschuwt  Nicolaas van Cusa ons voor de gevaren van een cultuur of rationaliteit alleen , van alleen licht. Hij waarschuwt voor degenen die bang zijn in het donker, bang zijn voor plaatsen waar de rede(ratio) niet kan binnengaan.

Hij nodigt ons uit om het duister binnen te gaan, om het onbegrijpelijke te zoeken, om te zoeken naar het onzichtbare. Het zal meer in het donker dan in het licht worden gevonden. Goddelijkheid is ' het samenvallen van tegengestelden',. Goddelijkheid is de alfa en de omega, het begin en het einde, de micokosmos en de macrokosmos, yin en yang, het duister en het licht, het zachte en het harde, het samenkomen van de dynamiek van tegengestelden.