27. feb, 2019

Geheim

De mens is het grootste geheim dat God gewrocht heeft. Hij draagt God in zich en de duivel. Tot wie hij zich wendt, diens metgezel wordt hij. Daarin ligt alleen de vrijheid. Van de moederschoot af tot in de ganse loop van zijn bestaan in deze wereld kan een mens niets nuttigers doen dan dit, dat hij zichzelf goed leert kennen, wat hij is, waaruit en van wie, waartoe hij is geschapen en wat zijn taak is.

- Jacob Boehme